You are here

Karak, North-West Frontier

This is the Karak Postcode page list. Its detail is as below.

Region 2-Postcode

Region 2 City Postcode (ZIP)
Karak Tarkhakhol 27101
Karak Tattar Khel 27601
Karak Thatti Nasrati 27400
Karak Toor Dhand 27201
Karak Turki Khel 27001
Karak Warana 27801
Karak Warana Mir Hassan Khel 27801
Karak Zara Gandi 27601
Karak Alam Shari Kalla 27601
Karak Jehangiri 27501
Karak Sarki Lawaghar 27401
Karak Badin Khel 27001
Karak Kandu Khel 27101
Karak Shah Danbanda 27401
Karak Bangi Killa 27501
Karak Karak 27200
Karak Shah Salim 27501
Karak Biland Killa 27001
Karak Karak City 27201
Karak Shanawa Guddi Khel 27401